Hva skjer? - Fagforbundet

Hva skjer?

Oktober 2019

Fase 2 - uke 1 (kurs 3)

Stjørdal

Regionstyremøte

Scandiv Hell hotel, Stjørdal

Tariffkonferanse

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Representantskapsmøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Fane 2 - Kurs for erfarne brukere, Stjørdal

Quality Airport Hotel, Stjørdal

Områdemøte område 2

Orkanger

Områdemøte område 4

Åfjord

Områdemøte område 1

Støren

Områdemøte område 3

Stjørdal

November 2019

Veiledersamling Fase 2 og veilederopplæring Fase 1

Områdemøte område 8 og 9

Høylandet

Områdemøte område 7

Namsos

Områdemøte område 5

Steinkjer

Områdemøte område 6

Trondheim

Fane 2 - Kurs for erfarne brukere - Oppdal

Quality Skifer Hotell, Oppdal

Regionstyremøte

Trondheim

Desember 2019

Regionstyremøte

Steinkjer

Fase 2 - uke 2 (kurs 3)

Tingvold Park hotel, Steinkjer